Official Dan Test Results (January 15 2017)

Official Dan Test Results (January 15 2017)

On behalf of Shihan Sato and the Shito-ryu Seikokai Association of B.C, I would like to officially inform you of the belt test results.

The following Dan grades were awarded.

John Cruz                        Shodan       Hombu
Gregory Yu                      Shodan       Hombu
Dheva Setiaputra           Shodan       Hombu

Mert Horita,
President,
Shito-ryu Seikokai Assoc. of B.C.
January 23, 2017

Share this post